Witamy na platformie zamówieniowej NBP (profil nabywcy)

Platforma NBP jest nową aplikacją wspierającą procesy zakupowe i zamówieniowe w Narodowym Banku Polskim.Na niniejszej stronie w sekcji:
    - Zamówienia PZP znajdują się ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych o wartości powyżej 30.000 € podlegających Pzp,
    - Zamówienia KC znajdują się ogłoszenia dotyczące zakupów o wartości do 30.000 € i zamówień o wartości powyżej 30.000 € wyłączonych spod Pzp, prowadzonych przez NBP.


Zamówienia:
    - PZP wszczęte w procedurze „unijnej” po 18 października 2018 r.
    - PZP wszczęte w procedurze „krajowej” po 1 stycznia 2019 r.
    - KC wszczęte po 1 stycznia 2019 r.

znajdują się na stronie pod adresem: https://e-zamowienia.nbp.plINFORMACJA DLA WYKONAWCÓW:

Zachęcamy Wykonawców do rejestracji na Platformie OnePlace w celu przystąpienia do zamówień prowadzonych przez NBP. Warunkiem przystąpienia jest posiadanie przez Wykonawcę aktywnego konta na powyżej wskazanej Platformie. Rejestracji można dokonać pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/

Jednocześnie informujemy, że każdy Wykonawca może założyć BEZPŁATNE konto typu Basic. Posiadanie takiego konta nie generuje opłat abonamentowych oraz zapewnia dostęp wyłącznie do jednego Zamawiającego. Istnieje możliwość rejestracji kilku kont Basic przez danego Wykonawcę, jednak takie konta należy rejestrować przy użyciu różnych adresów mailowych. Dodatkowo podczas rejestracji prosimy o podanie informacji o chęci udziału w postępowaniach NBP, co spowoduje, że to konto zostanie powiązane z Platformą zamówieniową NBP.


Powrót do strony głównej NBP: http://www.nbp.plDeklaracja dostępności