Wstępne ogłoszenia informacyjne / Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy / Inne udostępnione dokumenty

Nazwa Opis
Instrukacja dla Wykonawców - zapytania ofertowe + aukcje.pdf Instrukcja obsługi Platformy zakupowej NBP dla Wykonawców
Wstępne ogłoszenia informacyjne na 2017 rok (1).zip Lista wstępnych ogłoszeń informacyjnych na 2017 rok w formacie .pdf pojawi się po kliknięciu na plik .zip
Wstępne ogłoszenia informacyjne na 2018 rok.zip Lista wstępnych ogłoszeń informacyjnych na 2018 rok w formacie .pdf pojawi się po kliknięciu na plik .zip
deklaracja dostępności zam.pdf